Back to Top

Muziekvereniging Prinses Irene Huizen

Contributie

 

De wijze van innen

Alle bedragen die verband houden met het lidmaatschap van de vereniging, zoals die op deze pagina vermeld staan, worden uitsluitend via automatische incasso geïncasseerd. 
U geeft hiervoor bij het inschrijfformulier een machtiging af. Uiteraard wordt het incasseren gestopt zodra uw lidmaatschap beëindigd is.

 

Eenmalig Inschrijfgeld    
Inschrijfgeld:    € 10,00 
     
Basiscontributie (bedragen per maand)    
Basiscontributie Leerlinglid, 
nog niet meespelend in een onderdeel.
Is lid, speelt niet mee in een orkest
(en gebruikt een instrument van de vereniging).
Heeft les, met de bedoeling om binnen een jaar
in een orkest te gaan meespelen.
€ 7,00
     
Lid Speelt mee in 1 of meerdere orkesten
van de vereniging.
€ 20,00
     
Clarinet Choir/Flute Choir/ VOEI lid Speelt enkel en alleen mee in een van de voornoemde onderdelen
onder bepaalde voorwaarden en heeft
hiervoor getekend.
€ 13,50              
     
Niet spelend lid Speelt (niet) meer mee, wil wel lid zijn/blijven. € 10,00
     
Huur instrument  Gebruiksvergoeding voor een instrument toebehorend
aan de vereniging ongeacht welk instrument met als doel,
voor zover nog niet van toepassing, meespelen
in een orkest van de vereniging.
€ 7,00   
                                       

Alle bovenstaande bedragen gaan in per 1 april 2016

Verder zijn ook de volgende regels van kracht:
1) Voor 3 leden uit 1 gezin (en allen op hetzelfde adres wonend) mag het 3e en volgende lid met de minste contributie de helft daarvan betalen.

2) Kosten voor het niet via automatische incasso betalen van de contributie zijn € 3.50 per maand.

3) Bij het in bruikleen nemen van een verenigingsinstrument een waarborgsom betaald zal moeten worden van € 50,00 per instrument. De waarborgsom zal, bij inlevering van het instrument in dezelfde staat, worden terugbetaald. Indien het instrument in duidelijk slechtere staat wordt geretourneerd, kan (een deel van) de waarborgsom worden ingehouden. Beoordeling door de instrumentencommissie.

4) Klein onderhoud aan de bruikleeninstrumenten komen voor eigen rekening. U moet hierbij denken aan het vervangen van een losse polster of een kapot kurkje. Ook de kosten van de aanschaf van rieten, rietendoosjes, een nieuwe wisser, vet e.d. komen voor rekening van de huurder. Grotere reparaties altijd eerst melden bij de instrumentencommissie.

 

Inschrijfgeld
Op het moment van aanmelden bij onze vereniging bent u éénmalig het inschrijfgeld verschuldigd. 
Dit geldt voor alle leden en is ter dekking van de algemene kosten. Dit bedrag wordt aan het einde van het lidmaatschap niet terugbetaald.

 

Huur Instrument
Heeft u geen eigen instrument, dan kunt u (zolang de voorraad strekt) via de vereniging een muziekinstrument huren. In dat geval betaalt u naast de contributie een huurbedrag. 
Dit huurbedrag is vooralsnog niet van toepassing op instrumenten die door meerdere personen gebruikt moeten worden (zoals slagwerk).
Voor contact met het instrumentarium kunt u contact opnemen met Marloes Markerink en Cris Hospes

 

Hoe lang is de opzegtermijn?
Statutair is het toegestaan met een opzegtermijn van één maand op te zeggen, maar wij willen u dringend vragen, mocht u op willen zeggen, dit aan het einde van een seizoen te doen(dus vóór 15 juli). 

Uw opzegging is alleen geldig als we die schriftelijk ontvangen (per post of per mail gericht aan de ledenadministratie). De inning van de contributie en aanverwante bedragen wordt niet eerder beëindigd dan dat alle zaken die in bruikleen zijn verkregen (instrument, muziek, enz.) bij de vereniging zijn ingeleverd (compleet en in goede staat).

Een mail sturen naar de ledenadministratie? Klik hier