Rabobank Noord Gooiland is als coöperatieve bank betrokken bij de lokale samenleving. Als bewijs van die betrokkenheid gebruikt de Rabobank een deel van haar winst om lokale projecten te ondersteunen via het Coöperatiefonds.  

In 2013 hebben leden van de bank ons project de aanschaf van een piano ingediend om zo in aanmerking te komen voor een donatie uit dit Coöperatiefonds. Met de aanschaf van een piano kunnen piano lessen worden opgestart en uitvoeringen worden begeleid. Ook voor het nieuw opgestarte muziekonderwijs wordt gebruik gemaakt van de piano. Kortom: een mooi project waar de hele vereniging plezier van heeft.

Wij zijn erg blij dat de commissie Coöperatiefonds van Rabobank Noord Gooiland ons project heeft genomineerd. Leden van de bank kunnen vanaf 1 mei 2013 hun stem uitbrengen op projecten die genomineerd zijn voor een donatie uit het Coöperatiefonds. Op deze manier wordt de hoogte bepaald van het door de bank te doneren bedrag voor deze projecten. Voor meer informatie zie www.rabobank.nl/noordgooiland.