Op zaterdag 26 januari vonden HaFaBra examens plaats in het gebouw van Prinses Irene. Met trots kunnen wij melden dat alle leden van Prinses Irene die examen deden ook geslaagd zijn! Diezelfde avond vond het examenconcert plaats van Jong Irene i.s.m Studieorkest Baarn waarbij alle examenkandidaten van Prinses Irene en Baarn een stukje mochten laten horen van hun examenprogramma.

Een verslag van een examenkandidaat:
Op zaterdag 26 januari waren er praktijk examens. Ik, Debora Vos, moest zelf ook examen doen. Toen ik aankwam was het al erg druk in het gebouw. Ik was erg zenuwachtig maar het examen zelf was zo voorbij.  Maar de zenuwen waren daarmee niet voorbij want 's avonds moest ik nog een keer op het Examenconcerten. Alle kandidaten die examen hadden gedaan moesten eerst een stukje spelen voor zij hun diploma kregen. Tussen deze stukjes door speelde Harmonieorkest ‘Jong Irene’ samen met het Studieorkest uit Baarn een aantal muziekstukken, samen en apart. Voor de gelegenheid zaten we in een andere opstelling dan normaal; alle leden van Harmonieorkest Jong Irene zaten aan de linker kant en Studieorkest uit Baarn aan de rechterkant en samen vormden we één groot orkest. Het laatste stuk “Moment for Morricone” speelden de orkesten gezamenlijk zonder dit van te voren geoefend te hebben.