Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 27 maart is Joop Schik in het zonnetje gezet.
Joop Schik is lid geworden in oktober 1973, nadat hij verhuisd was naar Eemnes. Hij is dus (ruim) 40 jaar lid bij Prinses Irene, maar hij speelt al ruim 60 jaar. Hij is door de landelijke muziekbond gehuldigd als 60 jaar muzikant door Arnold van Workum, voorzitter van de KNMO, provincie Noord Holland/Utrecht.

Beroepsmatig heeft Joop gewerkt als opnameleider bij de NOB en daar was al bekend dat hij een stel gouden oortjes had.
Een bijzonder goede amateur muzikant die jarenlang de 1e cornet partij bij het Harmonieorkest heeft gespeeld. Maar ook bij de boerenkapel was hij de initiator en lead cornettist en als Corry een keer niet kon dan viel hij in als dirigent voor het jeugdorkest.

Joop was ook niet alleen muzikaal, maar ook organisatorisch betrokken bij de amateurmuziek.
Hij is jarenlang bestuurslid geweest bij Prinses Irene, maar ook bij de landelijke bond (toen nog KNFM) en bij de SAMO/SOAM (de opleidingstak van de bond).
Joop heeft altijd gestreefd naar betrokkenheid en laagdrempeligheid in de amateurmuziek (met name bij de jeugd) en daarin proberen wij hem te volgen.