Op donderdag 19 maart vond in het gebouw van Prinses Irene de jaarlijkse Algemene ledenvergadering plaats. En zoals elk jaar werden ook dit jaar enkele leden in het zonnetje gezet.

Het is inmiddels een traditie geworden om tijdens de ALV de "vrijwilliger van het jaar" te benoemen. Dit jaar ging de eer naar Olaf Verboon. Olaf is als muzikant actief in maar liefst 3 onderdelen: Princess Brass, Jong Irene en het Harmonieorkest.
Daarnaast maakt hij deel uit van de werkgroep van Jong Irene en de speciaal voor ons Jubileumjaar opgezette Jubileumcommissie.

Ook waren er dit jaar weer een aantal jubilarissen te weten:
Inge Joldersma, Corry en Jan Stoffelsma en Marianne van Kempen. Allen zijn maar liefst 25 jaar lid! Van de KNMO ontvingen zij een mooi speldje en een oorkonde. Wij zijn natuurlijk erg blij met deze trouwe leden die alle vier naast het muziek maken ook op vele andere manieren betrokken zijn bij onze vereniging. Wij hopen dan ook dat zij nog vele jaren zullen toevoegen aan hun lidmaatschap!