Tijdens de ALV van donderdag 22 maart zijn er weer twee jubilarissen in het zonnetje gezet:
Jakob Bout omdat hij 25 jaar lid is en Henk Bos omdat hij maar liefst 60 jaar lid is!
 
Henk Bos werd nogmaals gefeliciteerd tijdens de repetitie van het Harmonieorkest van 23 maart, ditmaal door wethouder Tijhaar.