Rabobank Noord Gooiland is als coöperatieve bank betrokken bij de lokale samenleving. Als bewijs van die betrokkenheid gebruikt de Rabobank een deel van haar winst om lokale projecten te ondersteunen via het Coöperatiefonds. 
 
In 201hebben leden van de bank het project 'Aanschaf buisklokkendoor Muziekvereniging Prinses Irene ingediend om zo in aanmerking te komen voor een donatie uit dit Coöperatiefonds.
 Met het project willen wij leden en aspirant-leden een bredere en uitgebreidere opleidingsmogelijkheid bieden.

Wij zijn erg blij dat de commissie Coöperatiefonds van Rabobank Noord Gooiland ons project heeft genomineerd en de aangevraagde donatie ad € 3.000,-- direct heeft toegewezen. Leden van de bank kunnen vanaf 1 mei 201hun stem uitbrengen op andere projecten die genomineerd zijn voor een donatie uit het Coöperatiefonds. Op deze manier wordt de hoogte bepaald van het door de bank te doneren bedrag voor die andere projecten

Voor meer informatie zie www.rabobank.nl/noordgooiland.