Afgelopen zaterdag 13 oktober vond in de Wilhelminakerk in Bussum een bijzonder mooi concert plaats van het Harmonieorkest Prinses Irene i.s.m. het Goylants Kamerkoor. Zij brachten een afwisselend programma waarbij koor en orkest apart, maar ook samen optraden. Bijzonder was dat koor en orkest enkele werken allebei op het programma hadden staan, maar apart uitvoerden. Bij deze manifestatie was poëzie het uitgangspunt bij de keuze van de te exposeren beeldende kunst en de gekozen muziek. Daarnaast is er een gedichtenwedstrijd uitgeschreven voor basisschoolleerlingen uit groep 8. Kijk voor een uitgebreid verslag van deze avond ook eens op de website van het Goylants Kamerkoor!

Klik hier voor foto's!

Vanaf 15.00 uur werden er werken van de leerlingen van Esther Hofstetter geëxposeerd. Ook werden de ingezonden gedichten visueel gepresenteerd. De leerlingen hebben gedichten geschreven die passen bij het thema van de Kinderboekenweek ‘Hallo wereld! De ingezonden gedichten zijn beoordeeld door een professionele jury onder leiding van kinderboekenschrijver Hans Hagen.

Het publiek kon tijdens de expositie en in de pauze van het avondprogramma stemmen op hun favoriete gedicht en zo de winnaar van de publieksprijs bepalen. De vijf gedichten die de jury het beste vond werden tijdens concert voorgedragen. De jury koos ook uit deze vijf gedichten de jurywinnaar.