13 oktober 2012
Harmonieorkest

Op zaterdag 13 oktober vond het 'Rondom Poëzie' concert plaats van het Harmonieorkest i.s.m. het Goylants Kamerkoor in de Wilhelminakerk in Bussum. Het thema was ‘Poëzie’ en tijdens het concert werden er gedichten voorgelezen door basisschoolkinderen en was er beeldende kunst te zien in de kerk.